Algemene voorwaarden

Prijzen
Alle productprijzen op onze website zijn INCLUSIEF 19% BTW en gelden alleen bij aanschaf via keuken-boiler.nl
Prijzen zijn inclusief verzendkosten, behalve onder rembours.
Prijzen, specificaties en afbeeldingen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten.
De klant wordt bij een eventuele uitverkoop of prijsverhoging ingelicht en ontvangt hiervan per e-mail notificatie, waarop deze nieuwe prijs staat gespecificeerd.
Verzending
Voor verzending onder rembours geldt een toeslag van € 8,50,-
Voor de Waddeneilanden geldt een afwijkend tarief. De prijzen daarvoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Al onze producten worden aangetekend verzonden
Garantie & Reclamaties
Een garantie/serviceverzoek kunt u indienen bij keuken service Nederland hier is keuken-boiler.nl onderdeel van, of rechtstreeks bij de fabrikant.
Op alle producten geldt de door de fabrikant afgegeven garantie en service, volgens diens service- en garantievoorwaarden.
De koop ongedaan maken
1) De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar keuken-boiler.nl ( ook wel de afkoel periode ). De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door keuken-boiler.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. De volledige bestelling dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een enkel product uit een bestelling te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 6 van dit artikel.

2) De klant dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar keuken-boiler.nl. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan keuken-boiler.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

3) Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
a. staat 1; het product is onbeschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 80% van het aankoopbedrag van het product retour.
c. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking is geopend geweest of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m f. De klant ontvangt maximaal 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

4) Voorwaarde voor retourzending:
a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
b. het product dient ongebruikt te zijn;
c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
d. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
e. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
f. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
g. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;

5) Bepaling restitutiebedrag.
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan keuken-boiler.nl, zal keuken-boiler.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage zal keuken-boiler.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken, op een door de klant aangegeven rekening nummer.
c. indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

6) Uitzonderingen.
a. Speciaal voor een klant samengestelde bestelling
c. Op kleur bestelde producten. Hieronder verstaan wij alle niet RVS producten.

Annuleren
De klant heeft het recht de order kosteloos te annuleren alvorens deze word uitgeleverd. Neem in dit geval z.s.m. doch echter binnen 7 dagen telefonisch contact op met onze klanten service om de annulering door te geven zodat dit verwerkt kan worden. Een annulering kunt u doorgeven op ons landelijk service nummer 024-744-0034
Betaling
Betaling is mogelijk onder rembours, via paypal of vooraf per bank.
Bij overboeking per bank of via paypal dient het geld 24 uur voor levering bij keuken-boiler.nll op de rekening te zijn bijgeschreven.
Levertijd
keuken-boiler.nl garandeert een ‘best effort’ qua bezorging, wat inhoud dat wij alles in onze macht doen om een product binnen 14 dagen bij de klant thuis te krijgen.
Bij samengestelde bestellings kan het voorkomen dat wij om een schriftelijke bevestiging vragen. Deze kunnen wij per e-mail of post naar U toesturen. De koop vindt in dit geval plaats na ontvangst van dit akkoord.
De gespecificeerde levertijden zijn onder geen voorwaarde bindend.
De klant wordt telefonisch op de hoogte gebracht over een eventuele langere levertijd en krijgt bij overschrijding van de levertijd met 30 dagen in overleg de mogelijkheid de koop te ontbinden, behalve wanneer de klant is ingelicht over een langere levertijd, of een langere levertijd is overeengekomen.
Een uitgestelde levering is mogelijk. Hierbij hanteren wij in eerste instantie een maximum van 4 maanden, latere levering is op aanvraag.
Eventuele levering op afwijkende dagen en tijdstippen is op aanvraag mogelijk. Vermeld dit bij ‘bericht’ op het bestelformulier, of geef dit z.s.m. telefonisch door.

Aflevering
Aflevering vindt plaats bij de ingang van het pand.
Transport is verzekerd tot de ingang van het pand op de begane grond. Verder vervoer is op risico van de klant!
Voor de Waddeneilanden geldt een afwijkend tarief. De prijzen daarvoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.
keuken-boiler.nl levert alleen in Nederland.
De klant is verplicht de aangeboden goederen te accepteren op het moment van levering, behalve wanneer zij telefonisch toestemming van keuken-boiler.nl heeft gekregen om het product te weigeren. (bijvoorbeeld bij transportschade of levering foutief product. De klant dient bij levering echter eerst telefonisch contact op te nemen met keuken-boiler.nl alvorens zij het product weigert!) Gemaakte kosten door onterechte weigering van goederen zijn voor rekening van de klant.
De aflevering van de goederen wordt verzorgt door TNT Post of een andere pakketdienst.